feuerwerk.jpg
NOWE PRODUKTY
 

Arti-Fol metallic Complete 12µ

listecomplete.jpg

Arti-Fol metallic Complete BK 328 łączy sprawdzoną folię metaliczną Arti-Fol black/red z nowym, higienicznie doskonałym uchwytem kartonowym. 

 

Dzięki swojemu specjalnemu kształtowi Arti-Fol metallic Complete może być stosowany pojedynczo po lewej lub prawej stronie lub razem na cały łuk zębowy. 

 

Jedno opakowanie zawiera 100 sztuk, z których 10 jest higienicznie zamkniętych. 

 

Unikalna kombinacja folii metalowej high-tech (folia Shimstock 12µm) i dwustronnej kolorowej powłoki z mikro drobno zmielonymi pigmentami barwnymi umożliwia wyraźne oznaczenie wszystkich punktów kontaktowych zgryzu. 

Arti-Fol metallic Complete BK 328 precyzyjnie i wyraźnie oznacza punkty kontaktowe na powierzchniach okluzyjnych wykonanych z różnych materiałów oraz na zębach naturalnych.

 

Materiał umożliwia efektywną korektę okluzji, również na szynach okluzyjnych (bruksizm) w wersji statycznej i dynamicznej, które dzięki dwóm różnym kolorom można kolejno oznaczać jedną folią.

1/7

Łatwa obsługa dzięki zintegrowanemu uchwytowi kartonowemu.

 

OccluSense - Digital Occlusion

listeOS.jpg

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.occlusense.com

OccluSense®  - The Future of Occlusion Control.

System OccluSense® z 60µm cienkim jednorazowym czujnikiem ciśnienia, zabarwionym na czerwono, rejestruje zarówno statyczną jak i dynamiczną okluzję i jest używany tak jak tradycyjny materiał do badania okluzji.

 

Zalety systemu OccluSense® są oczywiste, ponieważ można uniknąć nieprawidłowych obciążeń konstrukcji wspartych na implantach. Wysokie punkty podczas korekty okluzji, jak również nieprawidłowe obciążenia po stronie laterotruzji i mediotruzji mogą być bezpośrednio wykryte. 

 

Rozkład nacisku żucia u pacjenta jest rejestrowany cyfrowo w 256 poziomach nacisku i przekazywany do OccluSense®- iPad-App przez WLAN w celu dalszej oceny. Zwyczajowy transfer kolorów na powierzchniach okluzyjnych pacjenta ułatwia przyporządkowanie zarejestrowanych danych.

 

Dane te, które mogą być przedstawione w postaci 2- lub 3-wymiarowej grafiki łącznie z rozkładem sił żucia z prędkością do 150 klatek na sekundę, mogą być w każdej chwili zapisane w systemie zarządzania pacjentem iPad-App, wyszukiwane lub eksportowane.

 

W związku z tym zmiany w okluzji mogą zostać udokumentowane w formie przed oraz w trakcie ekwilibracji. 

 

W celu edukacji pacjentów, zastosowanie systemu OccluSense® pomaga poprawić komunikację z pacjentem i wyjaśnić konieczność odpowiedniego leczenia poprzez wizualne przedstawienie okluzji.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.occlusense.com

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.occlusense.com

 

Arti-Bite - Masa do rejestracji warunków zwarciowych

artibite_liste.jpg

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w produkcji materiałów do badania artykulacji i okluzji, do asortymentu produktów dołączył nowy produkt Arti-Bite, nowy wewnątrzustny winylowy polisiloksanowy materiał do rejestracji zgryzu.

 

W różnych dyscyplinach stomatologii materiał ten nadaje się do rejestracji warunków zgryzowych, jak również do leczenia uzupełniającego i protetycznego.

 

Przy opracowywaniu Arti-Bite firma Bausch koncentrowała się na łatwości użytkowania, którą osiągnięto dzięki wysokiej jakości materiałów surowych.

 

Pięć wyjątkowych właściwości odzwierciedla główne zalety Arti-Bite:

  • dokładne odwzorowanie kontaktów okluzyjnych

  • krótki czas wiązania 30 sekund

  • mniej niż 0,1% skurczu i stabilność wymiarów

  • twardość 92 Shore A sprawia, że Arti-Bite jest łatwy do obróbki w laboratorium dentystycznym

  • zrównoważona plastyczność ułatwiająca obróbkę materiału

 

Arti-Bite to wysokiej jakości produkt, który nie tylko pozwala osiągnąć precyzyjne rezultaty, ale także ułatwia codzienną pracę.

 

Stosunek ceny do jakości Arti-Bite jest znakomity w porównaniu z podobnymi produktami..

 

Arti-Bite BK 400 zawiera 4 kartridże i 12 końcówek mieszających, Arti-Bite BK 402 składa się z 2 kartridży i 14 końcówek mieszających.

 

Dane techniczne:

  • Kolor: ciemnoniebieski

  • Proporcje mieszania 1:1

  • Czas wiązania w ustach: 30 sek.

  • Zmiana wymiarów po 24h: ≤-0,4%.

Arti-Bite
Arti-Bite

Arti-Bite
Arti-Bite

Arti-Bite
Arti-Bite

Arti-Bite
Arti-Bite

1/4